HOME ABOUT ME PORTFOLIO PHOTOSHOOTS PRODUCTS CONTACT

 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van Berber Starkenburg Horsephotography

Berber Starkenburg
Berber Starkenburg Horsephotography
Middenweg 35
1436 HC
Noordbeemster
Tel 0681426851
e-mail info@berberstarkenburg.nl
www.horsephotography.nl


2015-2017 Berber Starkenburg Horsephotography
Alle rechten voorbehouden.


1. Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Berber Starkenburg Horsephotography.
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dit enkel schriftelijk voorafgaand aan de reportage kenbaar maken.
3. De algemene voorwaarden kunnen op ieder moment worden aangepast.


2. Fotoreportages
1. U kiest voor mij als fotograaf omdat de stijl van mijn foto’s u aanspreekt, daarom ben is vrij om mijn
artistieke inzichten te gerbruiken tijdens de reportage.
2. Uit iedere fotoreportage wordt een selectie foto’s gemaakt. Ik zal een selectie maken van de naar mijn inzicht beste foto’s, hierdoor waarborg ik mijn stijl en kwaliteit. Ik
ben dus vrij om naar mijn inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u af le leveren. U kunt geen beroep doen op de overige foto’s.
3. Paarden zijn dieren die niet direct doen wat er gevraagd word. Ik probeer tot een zo mooi mogelijk resultaat te komen maar sommige dieren werken erg tegen wat kan leiden tot een minder resultaat.
4. Zorg dat uw paard klaar staat op het afgesproken tijdstip. Bij een te lange wacht tijd kunnen extra kosten inrekening worden gebracht.
5. U kunt een shoot afspreken waarbij wij bespreken wat de wensen en reiskosten zijn.
6. Het verschuldigde bedrag voor de fotoreportage en de reiskosten moeten tijdens de reportage contant en liefst gepast worden voldaan. Betaling vooraf door overschrijving is ook mogelijk. Is uw reportage nog niet volledig betaald, dan kan ik helaas geen foto’s leveren.
6. Het boeken van een fotoreportage is niet verblijvend. Zodra er een afspraak gemaakt is voor uw reportage, is annuleren niet meer mogelijk. In geval van annulering van een opdracht door de wederpartij, om welke reden dan ook, heeft de fotografe recht op de overeengekomen vergoeding, verminder met de nog niet gemaakte kosten zoals reiskosten.
7. Het weer is een onstabiel, bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Bij regen niet, vanwege de apparatuur.
8. Uw reportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, Daarom is teruggave van betaling niet mogelijk.

4. Betalingen & levertijd
1. Uw reportage en uw foto’s zijn voor u persoonlijk gemaakt, Daarom is terug gave van betaling niet mogelijk.
2. Door een bestelling te plaatsen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
3. U ontvangt na het plaatsen van uw bestelling zo snel mogelijk een factuur met daarop een beschrijving van de bestelling, de kosten en de bankgegevens om de factuur te voldoen. U kunt de bestelling ook afhalen en contant betalen bij aflevering. De bestelling kan ook worden verzonden na voldoen van de factuur.
4. De betalingstermijn van uw factuur is 7 dagen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig
voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met 5,- euro administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incasso bureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.
5. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.
6. Ik draag niet het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de consument. Indien een of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de consument zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Berber Starkenburg Horsephotography gerechtigd de prijs van de artikelen op de consument te verhalen. Indien de consument een beschadigd pakket accepteert, gaat het risico van beschadiging en verlies over op de consument. Aanspraken op garantie kunnen in dit geval door de consument niet worden gemaakt. Als het artikeldefect, tijdens transport beschadigd of verkeerd afgeleverd is, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen.
7. Het laten produceren van foto producten door derden raad ik af, ik kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het eind resultaat. Op  de website vind u een deel van het aanbod en bij specifieke wensen ben ik u graag van dienst.


5. Klachten
1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo snel mogelijk, toch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de
voorbeeldfoto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden vermeld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk de betaling terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste resultaat te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.

3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf,
uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.
5. Deelname aan een foto reportage is geheel op eigen risico

Auteursrechten & Publicaties
1. Auteursrechten en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden zijn van alle reportages blijvend.Als u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met mij op.
2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van de fotograaf. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto.

Berber Starkenburg
Berber Starkenburg Horsephotography
Middenweg 35
1436 HC
Noordbeemster
Tel 0681426851
e-mail info@berberstarkenburg.nl
www.horsephotography.nl
 
 
 

ADRES
Berber Starkenburg
Middenweg 35
1463 HC Noordbeemster
CONTACT
T: 0681426851
E: info@berberstarkenburg.nl


ALGEMENE VOORWAARDEN
Lees altijd de algemene voorwaarden>
Gebruik van foto's zonder schriftelijke
toestemming is nooit toegestaan.
 
2015 - 2017 Copyright Berber Starkenburg. All rights reserved.